מהי תביעת גירושין?

הכירו את מיזם ט.נ.א

טנא הינו מיזם שנועד להנגשת הטיפול הנפשי במחיר אפשרי.

מהי תביעת גירושין?

מהי תביעת גירושין?

לעתים מדובר בהחלטה משותפת של בני הזוג, ולעתים בהחלטה של אחד מן הצדדים אשר מעוניין לסיים את היחסים. עם כל זאת, הרי שאין כל ספק כי בהחלטתנו להתגרש, הרי שמדובר בתהליך כואב, תהליך המביא אותנו לסערת רגשות ושמלווה באמוציות רבות.

פירוק הקשר הנובע מתביעת הגירושין יש לציין, הוא איננה דבר מה שמסתיים בהליך משפטי אחד. לצד תביעת הגירושין, הרי שישנן תביעות רבות נוספות אליהן נדרשים בני הזוג הנוגעות לתחומי הרכוש, לילדים, מזונות ועד להיבטים פרטניים יותר דוגמת נכסי קריירה ומוניטין.

להלן נפרק לגורמים את תביעת הגירושין ונסביר מהו למעשה התהליך שעל פניו נתפש כבסיסי ביותר, אך גם הוא מתאפיין באי-וודאות וחוסר ידע מצד זוגות המבקשים לסיים את יחסיהם ולפתוח בפרק ב.

אודות התהליך

תביעת גירושין למעשה תוגש על-ידי בן או בת הזוג שהם אלו אשר יוזמים את המהלך. אם כי הדבר בהחלט יכול להיות מוגש מטעם הצדדים באופן הדדי ומרצון כנה של כל צד לסיים את הקשר על הצד הטוב ביותר.

אם נסתכל על כך באופן טכני, הרי שיוזם התביעה הוא זה שמבקש אל מתן הגט מבית הדין הרבני.

כאן המקום לציין אלמנט נוסף וחשוב: בעוד שתביעות רבות אחרות דוגמת תביעת מזונות או תביעת רכוש, יכולות להיעשות הן בבית הדין הרבני והן בבית המשפט לענייני משפחה, הרי שתביעת גירושין יכולה להיעשות אך ורק בבית הדין הרבני.

בן או בת הזוג לא מוכרחים ליידע או לבקש רשות לצורך הגשת התביעה וביכולתם לעשות זאת על דעת עצמם ובאופן עצמאי לחלוטין.

בית הדין הרבני יבקש לבחון את התביעה ממספר היבטים מרכזיים, בראש ובראשונה לבחון את עילת הגירושין והסיבה שהובילה את בן או בת הזוג לבקש להתגרש.

חשוב לציין כי לעילת הגירושין ישנה חשיבות רבה ובמידה והדבר לא עולה בקנה אחד עם בית הדין הרבני, הרי שהוא יכול להשפיע על התהליך.

נוסף על כך, בית הדין הרבני יבקש לבחון כי כל ההיבטים הנוספים הוסדרו בין הצדדים לרבות הסדרי מזונות, משמורת (זמני שהות), נכסים משותפים וכיוצא בכך.

אי לכך, הרי שהתהליך טומן בחובו היבטים רבים המוכרחים לקבל התייחסות פרטנית ומלאה.

כיצד מגישים תביעת גירושין?

את תביעת הגירושין כאמור ניתן להגיש אך ורק בבית הדין הרבני, וזוהי הערכאה היחידה לה יש את הסמכות לספק גט.

לצד זאת, נשוב ונציין כי את יתר התביעות ניתן להגיש תוך בחירה בין שתי הערכאות. החל מן הרגע ובו הגשתם את התביעה למזונות ילדים לראשונה בבית הדין הרבני, הרי שהתביעה תידון אך ורק בו. והחל מן הרגע שבו לשם הדוגמה, תגישו תביעת רכוש בבית המשפט לענייני משפחה, הרי שתביעה זו תידון אך ורק תחת ערכאה משפטית זו.

חשוב להיערך לתביעת הגירושין אל מול בית הדין הרבני תוך הכנה של עילת גירושין העונה על הפרמטרים הנדרשים.

כאן רבים ממליצים על היוועצות מקדימה עם עו"ד לענייני גירושין אשר יבחן את הנושא בקפידה ויתווה את האסטרטגיה המשפטית, ולו בהליך זה שנתפש על פניו כפשוט וטריוויאלי.

האם הסכמה הדדית על גירושין יכולה להקל על התהליך?

בהחלט כן, אם כי יש לציין כי עדיין יש לדון על כל היבט והיבט הנובע מסיום היחסים והפרדת הכוחות לרבות זמני שהות עם הילדים, חלוקת הרכוש וכיוצא בכך.

כאשר הדבר נעשה באופן הדדי ומוסכן על-ידי כל הצדדים, הרי שעל בני הזוג המבקשים להתגרש לצרף את הסכם הגירושין חתום על-ידם ומאושר על-ידי בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני.

הגשת התביעה אל בית הדין הרבני תתקבל בקלות רבה, ותוביל למתן הגט בתוך ימים ספורים בלבד.

שתפו תוכן זה:

מעוניינים לפרסם באתר? השאירו פנייה: