מהי תביעת גירושין?

מהי תביעת גירושין?

מהי תביעת גירושין? לעתים מדובר בהחלטה משותפת של בני הזוג, ולעתים בהחלטה של אחד מן הצדדים אשר מעוניין לסיים את היחסים. עם כל זאת, הרי שאין כל ספק כי בהחלטתנו להתגרש, הרי שמדובר בתהליך כואב, תהליך המביא אותנו לסערת רגשות ושמלווה באמוציות רבות. פירוק הקשר הנובע מתביעת הגירושין יש לציין, הוא איננה דבר מה שמסתיים […]