השפעת הפרחים על הנפש

השפעת הפרחים על הנפש

התרופה של אמא אדמה גם אדם שאיננו מגלה כל חיבה עזה לפרחים, יעיד על החיוך הרחב מאוזן לאוזן שהלך והתהווה מן הרגע שבו משלוח הזר פקד את מפתן דלתו. אין מדובר בחיוך מבויש כתוצאה מן המחווה, כי אם בהשפעה שנחקרת לא מעט קלינית, ומציגה ממצאים מרתקים – בכוחם של פרחים לסייע רבות בהתמודדות שלנו עם […]